©2019 by De Zinhoeve. Privacy

 

Onze missie, visie en waarden

Missie

Wij willen dat leiders over voldoende voeding voor hun brein, lichaam, emoties en batterij beschikken, zodat ze helder, fit, optimistisch en opgeladen kunnen functioneren in hun leiderschapsrol en, zodoende, anderen kunnen inspireren en begeleiden naar groei in onze steeds veranderende wereld.

Meer concreet willen wij mensen helpen om obstakels te overwinnen tijdens veranderingsscenario's en tot een sterker individu te groeien vanuit een aanvaardende houding tegenover zichzelf en hun huidige situatie. 

Visie

Daarom willen wij tegen 2021 gekend en erkend zijn als premium partner inzake mentale en fysieke gezondheid d.m.v. leiders en organisaties te trainen in personal leadership & energy management.

Tegen 2021 willen we een verschil hebben gemaakt en het bewustzijn en de inzet hebben verhoogd bij leiders en organisaties i.v.m. het belang van mentale hygiëne en fysieke gezondheid. Dit doe we door te focussen op persoonlijke groei vanuit een integratie tussen zowel de Oosterse als Westerse benadering en ratio en emotie. Wij beogen hierbij de belangen van zowel organisaties, teams als individuen te verbinden in het gezamenlijke doel van duurzame mentale en fysieke gezondheid.

 

Onze 10 kernwaarden

  • ​authenticiteit: vanuit onze eigen unieke kwaliteiten en authentieke karakteristieken,  helpen we jou om jouw unieke kwaliteiten eigenheid en natuur te identificeren, aanvaarden, waarderen en maximaliseren om het beste uit jezelf en je job te halen

  • privacy: vanuit onze eigen behoefte aan een plek voor ontwikkeling en discretie, bieden we jou in de Zinhoeve een plek om ongestoord jezelf te zijn en ontwikkelen

  • doorbraak en 'zijns'modus: wij houden van doorbraakresultaten en zijn erop gericht je in een ontspannen, creatieve, rustige staat van 'zijn' i.p.v. 'doen' te brengen, van waaruit je fundamentele doorbraakinzichten ervaart die een kantelpunt in je leven teweegbrengen, waardoor je nooit meer dezelfde bent als voorheen

  • expertise en daadkracht: wij zijn elk vakexpert en ervaringsdeskundige in datgene wat we jou brengen en voegen daardoor de daad bij het woord, en stimuleren actie en resultaat naast inspireren en motiveren 

  • vertrouwen en integriteit: vanuit een diepe waardering voor jou als mens, bieden we je een onbevooroordeeld, veilig kader om jezelf te zijn en ons het vertrouwen te schenken om met dieperliggende thema's aan de slag te gaan, van waaruit je werkelijk groeit

  • natuur: persoonlijke groei gaat om verbinding met jouw natuur en start bij verbinding met de natuur. Onze plek in het groen, op het Brugse platteland, vormt hierin een onmiskenbare meerwaarde

  • zingeving: wij geloven allen dat we hier zijn voor een grotere reden, en door dit werk te doen creëren we zin en betekenis in ons leven. Dat is ook wat we bij jou trachten te mobiliseren.