Sharon De Zinhoeve.jpg

"73% of change-affected employees report experiencing moderate to high stress levels"

(Bron: Mc Kinsey & company - blog.smarp.com)

 

Organisatiecultuur Analyse & Shift

- OCAS©

Bedrijfsonderzoek & implementatietrajecten inzake welzijn, productiviteit & organisatiecultuur met een focus op zingeving & moreel verantwoord ondernemen

Voor organisaties en CEO's die begeleiding wensen doorheen strategische uitdagingen en organisatieverandering, bieden we een resultaatgerichte totaalaanpak aan. 

 

Daarin focussen we op:

  • de balans herstellen tussen mens- en prestatiegericht ondernemen

  • het gepaste evenwicht vinden tussen verbindend en doelgericht leiding geven

  • het versterken van de zingeving inzake het "waarom" van de transformatie en de link met de eigen veranderende positie voor de medewerker/manager, alsook de bredere organisatiemissie/visie

 

 

We bieden we op basis van een grondige scan een advies, actieplan en implementatietraject op maat aan inzake het versterken van welzijn, productiviteit &  gewenste organisatiecultuur.

Analyse- & begeleidingsmodel

Wij identificeren welke van bovenstaande organisatiefactoren het grootste knelpunt of de meeste essentiële constructieve transformatiefactor is voor de gewenste organisatietransformatie. Vervolgens pakken wij deze stapsgewijs met ons team, in nauw overleg met jullie organisatie, aan. We implementeren de nodige acties op maat van jullie behoeften a.d.h.v. (directie)workshops, coaching, training, opvolging(scans) in nauwe afstemming met de CEO/ projectmanager.

 

Stap 1. SVD Scan© 

Foto van de huidige toestand in de organisatie op de gewenste vlakken, waaronder welzijn & productiviteit en organisatiecultuur & leiderschap

Stap 2. Actieplan

Workshops met top en focusgroepen op medewerkerslevel om acties te definiëren en prioritiseren obv de uitkomsten van de scan

Stap 3. Resultaatsgericht implementatietraject

Stapsgewijze procesaanpak met het 
projectteam

Stap 4. Opvolging en monitoring

Wij begeleiden uw organisatie, de medewerkers en leidinggevenden en volgen op, o.a. door effectmetingen.

Wij bekijken graag wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen

Sharon De Zinhoeve.jpg
 

©2020 by De Zinhoeve. Privacy