how-hr-can-motivate-employee-810x380.jpg

"Culture eats strategy for breakfast" 

Peter Drucker

 

Organisatie Cultuur:
Analyse & Shift

Voor organisaties en CEO's die begeleiding wensen doorheen strategische uitdagingen en organisatieverandering, bied ik in samenwerking met mijn implementatiepartners een resultaatsgerichte totaalaanpak aan.

 

Daarin bieden we op basis van een grondige scan een advies, actieplan en implementatietraject op maat aan inzake het versterken van welzijn, productiviteit &  gewenste organisatiecultuur.

Hiervoor ontwikkel ik custom-made vernieuwende en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksinstrumenten om welzijn, productiviteit en bedrijfscultuur te meten in lijn met de behoeften van de organisatie. Zo neem ik samen met mijn collega’s interviews af, leiden we focusgroepen, voeren we een digitale vragenlijst uit en verzamelen we bijkomende informatie over en in het bedrijf. Mijn collega's  begeleiden je organisatie vervolgens bij de praktische implementatie van de adviezen naar resultaat.

 

Stap 1. SVD Scan© 

Foto van de huidige toestand in de organisatie op de gewenste vlakken, waaronder welzijn & productiviteit en organisatiecultuur & leiderschap

Stap 2. Actieplan

Workshops met top en focusgroepen op medewerkerslevel om acties te definiëren en prioritiseren obv de uitkomsten van de scan

Stap 3. Resultaatsgericht implementatietraject

Stapsgewijze procesaanpak met het intern projectteam

Stap 4. Opvolging en monitoring

Wij begeleiden uw organisatie, de medewerkers en leidinggevenden en volgen op, o.a. door effectmetingen.

Wij bekijken graag wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen

zinhoeve.jpeg
 

©2019 by De Zinhoeve. Privacy