©2019 by De Zinhoeve. Privacy

Meting impact leiderschapstraining op de werkbaarheid

Wij meten empirisch de impact van onze Personal Energy Management training op de medewerkersvitaliteit, veerkracht, productiviteit en werkmotivatie en op leiderschapsontwikkeling via het onderstaande proces.