©2019 by De Zinhoeve. Privacy

SVDSCanlogo.png

"Stress is de grootste gezondheidsepidemie van de 21e eeuw & depressiviteit wordt tegen 2030 volksziekte nummer 1 "- World Health Organization

 

Wij meten met de SVD Scan© hoe opgeladen je organisatie is voor deze uitdagingen van de 21e eeuw

 

Waarom de SVD Scan©?

Wil je diepgaand inzicht in het medewerkerswelzijn en hun productiviteit als basis voor beslissingen?

Wil je inzicht creëren in hoezeer je de organisatiedoelstelling kan behalen met het huidige medewerkersbestand?

Wil je knelpunten identificeren voor organisatiegroei op medewerkers- en organisatieniveau?

Dan biedt onze SVD Scan© een oplossing voor jouw organisatie op maat. 

Wij onderzoeken in de diepte de oorzaken bij medewerkers van hun gebrekkige werkveerkracht, productiviteit of capaciteit om organisatiedoelstellingen te bereiken.

Hierbij bieden we analyse, advies en oplossingen aan.

 

Wat meet de SVD Scan©

Het is niet het gewicht van de last die je draagt waardoor je instort, het is de manier waarop je die last draagt" -Lena Horne

De SVD Scan© meet 10 batterijen die de individuele draagkracht verhogen en bijdragen aan productiviteit, prestatie en het bereiken van de doelstellingen

Balans

Wij meten werkveerkracht en bepalen hoe goed medewerkers met de stijgende

werkdruk en veranderingen kunnen omgaan 

We identificeren welke elementen hen kunnen helpen om de balans te herstellen

Medewerkerswelzijn: 5 batterijen

Met een wetenschappelijke digitale vragenlijst, interviews en focusgroepen meten we vijf welzijnsbatterijen, die de werkveerkracht en prestatie- en veranderingscapaciteit van de medewerkers opladen

Productiviteit

Wij bevragen productiviteit, performance, absenteïsme, presenteïsme en verloop

Organisatievitaliteit: 5 batterijen

A.d.h.v. een vragenlijst, interviews en focusgroepen onderzoeken we vijf vitaliteitsbatterijen die de capaciteit van de organisatie opladen om met het huidig medewerkersbestand de doelstellingen te behalen

Knelpunten

Op basis van alle verzamelde informatie identificeren we de prioritaire probleemzones die het behalen van de organisatiedoelstellingen belemmeren

 

Meetmodel

 
 

De SVD Scan© werd ontwikkeld door Sharon Vandousselaere en is wetenschappelijk onderbouwd

 

Je ontvangt na de SVD Scan©:

Rapport

Rapport en SWOT analyse van organisatiescores op de 10 welzijnsbatterijen en productiviteit

Dashboard

Dashboard die probleemzones aangeeft met richtlijnen voor optimalisatie

Advies

Aanbevelingen van acties waarmee je de prioritaire aandachtsdomeinen kan verbeteren

Wij bieden hierna implementatiebegeleiding aan om met de gegevens aan de slag te gaan in je organisatie in samenwerking met onze experts.

 

Referenties

 

Subsidiemogelijkheden

Wij zijn erkend dienstverlener voor de KMO-P en werkbaarheidscheque. 
Ontvang nu 60% subsidie op de SVD Scan© "Welzijn & productiviteit"