Sharon DeZinhoeve.jpg

"Zorgen voor je mensen is zorgen voor goede resultaten en voor tevreden klanten" 


- (Bron: Françoise Chombar)

 
 

Welzijnsonderzoek: SVD Scan©

Waarom?

Wat biedt de SVD Scan©?

10 batterijen van welzijn, organisatievitaliteit, producti- viteit & prestatiecapaciteit

 • score op de 5 individuele werkveerkracht-batterijen

 •  hoe opgeladen de 5 batterijen zijn voor organisatievitaliteit

 • workload en prestatiebarrières: wat belemmert de mw. om zijn doelstellingen efficiënt, accuraat en betrouwbaar te behalen?

 • productiviteit & presenteïsme: wat is de werkelijke prestatie in verhouding tot hoe men mogelijks zou kunnen presteren?

Advies "welzijn & productiviteit":

pdf rapport + digitaal platform

Uniek aan onze tool is dat elke invuller een pdf-rapport met aanbevelingen ontvangt en toegang krijgt tot het digitale platform:

 • rapport met aanbevelingen op maat

 • tips voor meer productiviteit

 • oefeningen voor meer werkveerkracht

 • online-trainingen voor meer psychologisch- & carrière-welzijn

Organisatiegroei:
SWOT analyse

 • Focusgroepen & diepte-interviews

 • In-depth analyse van sterke- en verbeterpunten en van opportuniteiten en bedreigingen voor de gewenste organisatieverandering 

 • Identificeren van ondermeer knelpunten die absenteïsme, verloop of ontevredenheid veroorzaken

 • voorstel inzake verbeteracties

Meetmodel

Wil je in tijden van verandering of groei de werkveerkracht, het welzijn en de productiviteit van jezelf of je mensen meten en versterken?

Wil je een grondige screening en advies over factoren inzake medewerkerswelzijn en productiviteit die organisatiegroei belemmeren?

De SVD Scan© werd ontwikkeld door Sharon Vandousselaere en is wetenschappelijk onderbouwd

Je ontvangt na de SVD Scan©:

Rapport

Rapport van de medewerkersscores op de 10 welzijnsbatterijen, productiviteit en prestatiecapaciteit

Dashboard

Dashboard die probleemzones aangeeft met richtlijnen voor optimalisatie

Advies

Aanbevelingen van acties waarmee je de prioritaire aandachtsdomeinen kan verbeteren

 
 
 
 

Wij zijn erkend dienstverlener voor de KMO-P en werkbaarheidscheque. 
Ontvang nu 60% subsidie op de SVD Scan© "Welzijn & productiviteit"

Subsidiemogelijkheden

Sharon De zinhoeve.jpg