De SVD Scan© werd ontwikkeld door Sharon Vandousselaere en is wetenschappelijk onderbouwd

Je ontvangt na de SVD Scan©:

Rapport

Rapport van de scores op de 10 welzijnsbatterijen en productiviteit

Dashboard

Dashboard die probleemzones aangeeft met richtlijnen voor optimalisatie

Advies

Aanbevelingen van acties waarmee je de prioritaire aandachtsdomeinen kan verbeteren

Onze welzijnsvragenlijst van de "SVD Scan©" meet10 core-batterijen die welzijn & productiviteit opladen 

 
 

Welzijnsonderzoek: SVD Scan©

Waarom?

Wat biedt de SVD Scan©?

10 batterijen van welzijn

We bepalen welke 5 individuele batterijen hoog of laag scoren en identificeren wat zelf gedaan kan worden om werkdruk en stress op te vangen.

Daarnaast meten we hoe opgeladen de 5 organisatiebatterijen zijn om te tonen waarin de organisatie ondersteuning kan bieden voor meer werkgeluk, -motivatie en productiviteit.

Advies "welzijn & productiviteit"

Wij meten factoren die zorgen dat individuen al dan niet goed met werkstress om kunnen gaan en hoog welzijn ervaren op het werk, alsook de huidige productiviteit en prestatiecapaciteit.

Deze factoren kunnen versterkt worden, indien te laag,  door concrete acties- te nemen als individu of organisatie- waarover 
advies en tips worden aangereikt.

Organisaties

Organisaties kunnen naast de welzijnsvragenlijst ook gebruik maken van onze focusgroepen en diepte-interviews voor een volledige scan van sterke- en verbeterpunten op vlak van welzijn en productiviteit. 
We identificeren knelpunten op deze vlakken die absenteïsme, verloop of ontevredenheid veroorzaken en stellen acties voor om deze te verbeteren.

Meetmodel

Wil je zelf je werkveerkracht, welzijn en productiviteit meten en versterken?

Wil je als organisatie een screening en advies over medewerkerswelzijn en -productiviteit?

 
 
 
 

Wij zijn erkend dienstverlener voor de KMO-P en werkbaarheidscheque. 
Ontvang nu 60% subsidie op de SVD Scan© "Welzijn & productiviteit"

Subsidiemogelijkheden

©2019 by De Zinhoeve. Privacy